CHANGE WE CARE EN HR

Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross- Project Adriatic Response – CHANGE WE CARE

Opis projekta:

CHANGE WE CARE potiče usklađene i koordinirane akcije za prilagodbu klimatskim promjenama na prekograničnoj razini. Projekt istražuje klimatske rizike s kojima se suočavaju priobalna i tranzicijska područja koja pridonose boljem razumijevanju utjecaja klimatske varijabilnosti promjene na vodnim režimima, prodoru soli, turizmu, biološkoj raznolikosti i agro-ekosustavima koji utječu na područje suradnje.

Glavni je cilj pružanje integriranog pristupa, zasnovanog na ekosustavu i mogućnosti zajedničkog planiranja za različite probleme povezane s klimatskim promjenama, zajedno s mjerama prilagodbe za osjetljiva područja s dioniicma, koje bi im mogle najbolje koristiti. U tijeku su mjere prilagodbe za suradnju s lokalnim vlastima i razgovarat će se s drugim dionicima.. Projekt također ima za cilj definiranje paradigme za prijenos uspješnih metoda analiza, razvoj i provedba mjera prilagodbe iz pilot lokacija drugim sustavima koji se suočavaju sa sličnim problemima na prekograničnoj razini, usklađivanjem procedura i standarda podataka te premošćivanje nedostataka znanja za krajnje korisnike.

U tu svrhu razmotrit će se skup od pet obalnih sustava kako bi se obuhvatila široka varijabilnost mogućih geomorfoloških i ekoloških postavki i prijetnje koje određuju ranjivost obale u području suradnje. Svako pilot mjesto će biti čvrsto uokvireno unutar fizičke karakterizacije modificiranog CC-a, bazena Jadranskog mora, uzimajući u obzir međupovezanosti koje određuju postupci u većim razmjerima, kao što su porast razine mora, trenutna cirkulacija i ciklogeneza.

Partneri:

1.  National Research Council, Institute of Marine Sciences – CNR ISMAR – Vodeći partner (Italija)
2.  Emilia-Romagna Region (Italija)
3.  Friuli Venezia Giulia Autonomous Region (Italija)
4.  Veneto Region (Italija)
5.  Institut za oceanografiju i ribarstvo (Hrvatska)
6.  Italian National Institute for Environmental Protection and Research – ISPRA (Italija)
7.  Managing Body for Parks and Biodiversity-Po Delta (Italija)
8.  Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (Hrvatska)
9.  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (Hrvatska)
10.  Javna ustanova park prirode Vransko jezero (Hrvatska)
11.  Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet (Hrvatska)


Kontakt osoba na Geodetskom fakultetu:

Izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
  adapo@geof.hr

Sva događanja na projektu CHANGE WE CARE možete pratiti na     Facebook stranici projekta